Drodzy Miłośnicy muzyki!

Mamy dobrą wiadomość! Pełni zapału i optymizmu wracamy do pracy Intensywnie przygotowujemy utwory laureatów Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego Musica Sacra Nova 2010-2020, które w lipcu planujemy nagrać a do końca wyjątkowego 2020 wydać na dwupłytowym albumie Na poniższym filmie usłyszeć możemy zwycięzki utwór Beatus vir skomponowany przez Szymon Godziemba-Trytek / composer (laureata konkursu z 2016 roku)

Jak mówi o swojej kompozycji jego twórca:
,,W warstwie słownej kompozycja odnosi się do cnoty mądrości. Elementem wprowadzającym jest wyraziste zawołanie w chórze męskim na słowach „Beatus vir”. Jego powtarzanie w dalszym przebiegu staje się ogniwem scalającym kompozycję. W dyspozycji partyturowej chór zostaje rozlokowany w sposób nietradycyjny, topofoniczny. Ma to na celu włączenie w obszar muzycznych działań przestrzeń akustyczną oraz koresponduje z renesansową techniką polichóralną."

Próby odbywają się w przestronnej auli Jana Pawła II przy ul. Cystersów w Oliwie dzięki uprzejmości Gdańskiego Seminarium Duchownego - GSD
Miasto Gdańsk
Gdańsk Strefa Prestiżu