25.01.2021 roku dotarły do nas świeżo wydrukowane książki ,,Problem czytania i pisania nut” autorstwa Leona Łukaszewskiego. Polski Chór Kameralny jest oficjalnym wydawcą. Publikacja dofinansowana została ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w ramach programu „Muzyczny ślad”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca. 

 

Ukazanie się drukiem publikacji ,,Problem czytania i pisania nut" poprzedziła praca wybitnych fachowców i znawców tematu
Redakcja naukowa, wprowadzenie:
Anna Kalarus
Redakcja techniczna, przykłady nutowe, skład, korekta:
Stanisław Pestka, Paweł Zawada, Łukasz Zdancewicz
Projekt
acrobat.com
Druk i oprawa:
Pro poligrafia: zajder.pl

 

Wydanie I
Gdańsk 2020
ISBN: 978-83-940722-2-3