SKŁAD OSOBOWY POLSKIEGO CHÓRU KAMERALNEGO

sopranos


Katarzyna Herrmann
Anna Kondek-Brodowska
Julita Kuczborska
Wiesława Łukaszewska
Dagmara Piotrowska
Sabina Szwed
Ludwika Wujtewicz
 

ALTOS


Danuta Mackiewicz
Aleksandra Muraczewska
Bożena Nadolska
Agata Sierańska
Katarzyna Wittschenbach
Aneta Wojtkiewicz
Klaudia Żmigrodzka

TENORS


Damian Bykowski
Kacper Kłosiński
Krzysztof Pękała
Jerzy Stelmański
Lech Wittschenbach

Leszek Gołąb
 

BASSES


Rafał Brzeziński
Mariusz Czapiewski
Andrzej Macierzyński
Sebastian Mandziej
Janusz Sierla
Krzysztof Stachowski