SKŁAD OSOBOWY POLSKIEGO CHÓRU KAMERALNEGO

sopranos

Katarzyna Herrmann
Anna Kondek
Wiesława Łukaszewska
Dagmara Piotrowska
Sabina Szwed
Ludwika Wujtewicz
 

ALTOS

Danuta Mackiewicz
Aleksandra Muraczewska
Bożena Nadolska
Agata Sierańska
Katarzyna Wittschenbach
Klaudia Żmigrodzka

TENORS

Damian Bykowski
Kacper Kłosiński
Krzysztof Pękała
Jerzy Stelmański
Lech Wittschenbach

Leszek Gołąb
 

BASSes

Rafał Brzeziński
Mariusz Czapiewski
Andrzej Macierzyński
Sebastian Mandziej
Janusz Sierla
Krzysztof Stachowski