Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci Prezydenta Pawła Adamowicza.
Dziękujemy za wieloletnią pomoc i wsparcie jaką otrzymaliśmy podczas sprawowania przez Niego urzędu Prezydenta Miasta Gdańska.

Składamy najszczersze kondolencje oraz wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim.

Z wyrazami szacunku, dyrekcja i pracownicy Polskiego Chóru Kameralnego.