W minioną niedzielę, po Mszy św. w intencji Andrzeja Hakenbergera, odsłoniliśmy w kościele św. Mikołaja tablicę poświęconą temu gdańskiemu kompozytorowi. Z inicjatywy profesora Jana Łukaszewskiego, dyrektora Polskiego Chóru Kameralnego oraz  dzięki zaangażowaniu i wydatnemu wkładowi Klasztoru Dominikanów w Gdańsku udało się doprowadzić do umieszczenia tablicy w północnej nawie kościoła, w którym spoczywają doczesne szczątki mariackiego kapelmistrza.

Serdecznie dziękujemy również pani Profesor Danucie Popinigis za opowieść o Hakenbegerze i znaczeniu jego twórczości, która oczarowuje współczesnego słuchacza tak samo jak ponad czterysta lat temu zniewoliła swoim pięknem gdańskich rajców.