Miło nam przekazać informację, że dyrektor Polskiego Chóru Kameralnego, Jan Łukaszewski, otrzymał prestiżową Nagrodę za propagowanie polskiej muzyki współczesnej przyznawaną przez Zarząd Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.

Nagroda ta została ustanowiona przez Zarząd ZAiKS-u na wniosek Zarządu Sekcji Autorów Dziel Muzycznych. Jest ona przyznawana osobom, które przyczyniają się do szerokiego propagowania polskiej muzyki współczesnej zarówno w postaci jej wykonań na festiwalach i koncertach, jak i w postaci publikacji na jej temat. Nagrodę mogą otrzymać organizatorzy festiwali i koncertów, dyrygenci i muzycy, dziennikarze, muzykolodzy i teoretycy muzyki. Nagroda przyznawana jest co roku. Pierwsza została przyznana w roku 2006.

Jest to dla nas wyróżnienie o tyle cenniejsze, że po raz pierwszy nagrodę tę otrzymał muzyk, którego działalność artystyczna koncentruje się wokół chóralistyki! Nie bez znaczenia jest bez wątpienia imponująca liczba niemal 700 prawykonań – co warto podkreślić: przede wszystkim utworów polskich kompozytorów – którą może się poszczycić Polski Chór Kameralny prowadzony już od 37 lat przez Jana Łukaszewskiego.

W poprzednich latach Nagrodą za propagowanie polskiej muzyki współczesnej honorowani byli m.in. Stanisław Moryto, Marian Borkowski, Joanna Wnuk-Nazarowa czy Agnieszka Duczmal.

Dyrektorowi serdecznie gratulujemy!