Już w najbliższą sobotę 24.04.2021r. o godz. 18.00 zapraszamy do obejrzenia transmisji koncertu Muzyka doby Jagiellonów. Transmisja koncertu na stronach www.nck.pl, www.gdansk.pl, www.polskichorkameralny.pl

Wykonawcy:
Polski Chór Kameralny
Jan Čižmář (Czechy) - teorba
Witosława Frankowska - pozytyw organowy
Jan Łukaszewski - dyrygent
Zuzanna Bodak - dziecko
Tomasz Podsiadły - reżyseria
dr hab. Barbara Przybyszewska-Jarmińska prof. IS PAN - słowo wiążące
 
W programie:
Jerzy Liban - Ortus de Polonia
Wacław z Szamotuł - Ego sum pastor bonus
Wacław z Szamotuł - Nunc scio vere
Mikołaj Zieleński - Motetto de S. Adalberto: Per merita Sancti Adalberti
Mikołaj Zieleński - Motetto de S. Stanislao: Ortus de Polonia
Andrzej Hakenberger - Veni Sancte Spiritus. Kompozytor ostatnie 20 lat swego zycia spędził w Gdańsku , piastując funkcję kapelmistrza kościoła NPMW
secunda pars: O lux beatissima
Luca Marenzio - Missa super Iniquos odio habui
KYRIE
GLORIA
CREDO
SANCTUS
BENEDICTUS
AGNUS DEI
Asprilio Pacelli - Tu es pastor ovium
Asprilio Pacelli - Dum esset rex
 
 
Epoka Jagiellonów to czas wielkiego wzrostu gospodarczego, a także okres rozkwitu wielu gałęzi życia kulturalnego. Dzięki temu, że władcy zwykle szczodrze wspierali artystów, coraz szersze kręgi mogły zataczać wielkie humanistyczne idee. Dwór królewski szczycił się muzyką na najwyższym europejskim poziomie, a muzyczny gust władców przejmowali też co znaczniejsi magnaci, utrzymujący własne kapele. Polskie miasta, jak Kraków, Warszawa czy Gdańsk stawały się ważnymi centrami europejskiej kultury.
Przy współpracy z Narodowym Centrum Kultury, które jest współorganizatorem koncertu, oraz Instytutem Sztuki Polskiej Akademii Nauk przygotowaliśmy program złożony z utworów najznakomitszych kompozytorów polskich, jak Jerzy Liban z Legnicy czy Mikołaj Zieleński, także członków królewskiej kapeli, wśród których jednym z najznamienitszych jest Andrzej Hakenberger, który do perfekcji dopracował w swojej twórczości technikę polichóralną.
Repertuar wybrany na ten koncert ukazuje także utwory stworzone przez włoskich mistrzów z przełomu renesansu i baroku w kręgu kapeli królewskiej Zygmunta III Wazy. W tym czasie na dwór, dzięki intensywnym zabiegom króla, trafiali najwybitniejsi kompozytorzy tych czasów, których nazwiska wymienia się obok Palestriny, Venosy czy di Lasso. Pierwszym jest Asprilio Pacelli, kapelmistrz kapeli królewskiej w Warszawie w latach 1602–1623. Spośród 26 motetów jego autorstwa usłyszymy kilka, które zabrzmią po raz pierwszy od ponad 400 latach! Nie lada gratką będzie też pierwsze od czterech wieków wykonanie Missa super Iniquos odio habui. Dopiero niedawno odnaleziono pełną wersję utworu, odpisaną niegdyś w środowisku śląskim. Jej autor, Luca Marenzio w latach 1595-1597 był dyrygentem kapeli królewskiej na dworze Zygmunta III Wazy, osobiście poprowadził jej prawykonanie w 1596 r. – dla uświetnienia spotkania dyplomatycznego z okazji wizyty nuncjusza papieskiego w Warszawie.
Polskiemu Chórowi Kameralnemu, prowadzonemu przez dyrektora Jana Łukaszewskiego, uznawanego za jednego z najwybitniejszych w Europie specjalistów w dziedzinie muzyki chóralnej, towarzyszyć będą zaproszeni instrumentaliści specjalizujący się w wykonawstwie muzyki dawnej na instrumentach historycznych - Jan Cizmar - teorba oraz Witosława Frankowska - pozytyw organowy, a w świat niezwykle barwnej epoki Jagiellonów wprowadzi wybitna muzykolog, profesor Polskiej Akademii Nauk dr hab. Barbara Przybyszewska-Jarmińska.