Drukuj
Rok wydania: 2010
Nośnik: CD
Wydawnictwo: Musica Sacra Edition
Numer: MSE026
Wykonawcy: Polski Chór Kameralny
| Dyrygent: Jan Łukaszewski

1. Od morza jesteśmy* (słowa Jan Kasprowicz)
 [2:15]
2. - 4. Trzy obrazki morskie*
- Fale (słowa Maria Czerkawska)
 [2:54]
- Żółty kuter (słowa Małgorzata Hillar)
 [3:17]
- Sieci (słowa Tymoteusz Karpowicz)
 [3:26]
5. Limba* (słowa Kazimierz Przerwa-Tetmajer)
 [1:46]
6. Dajcie dzieciom słońce* (słowa Wanda Chotomska) [5:29]

7. - 11. Quincunx* (słowa Kazimiera Iłłakowiczówna)
- Trzmiel i żuk
 [1:25]
- Do kukułki
 [3:05]
- Jak się najlepiej opędzać od szerszenia
 [2:54]
- Kołysanka gniadego konia
 [3:42]
- Myszki
 [2:35]
12. Hej, kolęda, kolęda* (słowa Lucyna Krzemieniecka)
 [1:54]
13. Muchoreczek* (słowa ludowe)
 [1:06]
14. Të z Dargòlewa* (słowa ludowe)
 [1:48]
15. - 16. Dwie pieśni kaszubskie* (słowa ludowe)
- W cemnym lese
 [1:54]
- Wieselé
 [1:02]
17. Òwczórz* | z cyklu „8 pieśni kaszubskich” (słowa ludowe) [2:32]
18. - 21. Pieśni z cyklu „20 pieśni kaszubskich” (słowa ludowe)
- Ach, mój wiónku lewańdowi
* [2:15]
- Szëmiała leszczëna*
 [1:03]
- Mòdré òczka*
 [2:15]
- Marëszka* [1:09]

*world premiere recording